2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Драгунов Д. В.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

FD-метод розв’язування нелiнiйного рiвняння Кляйна – Гордона

Драгунов Д. В., Макаров В. Л., Сембер Д. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 10. - С. 1394-1415

Запропоновано функцiонально-дискретний метод розв’язування задачi Гурса для нелiнiйного рiвняння Кляйна – Гордона. Отримано достатнi умови, якi забезпечують суперекспоненцiальну швидкiсть збiжностi методу. Одержанi теоретичнi результати проiлюстровано на числовому прикладi.