2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сат М.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Обернена задача для внутрiшнiх спектральних даних рiвняння атома водню

Панахов Є. С., Сат М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 11. - С. 1516-1525

Розглянуто обернену задачу для диференцiальних операторiв другого порядку з регулярною сингулярнiстю та показано, що потенцiальна функцiя однозначно визначається множиною значень власних функцiй у деякiй внутрiшнiй точцi та частинами двох спектрiв.