2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Етемад Дегкорді А.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Дослiдження поверхонь тензорного добутку в евклiдових просторах малої розмiрностi

Етемад Дегкорді А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 12. - С. 1630-1640

Розглянуто спецiальний випадок для кривих у дво-, три- та чотиривимiрних евклiдових просторах i отримано необхiдну та достатню умову, за якої поверхнi тензорного добутку плоского одиничного кола з центром у початку координат та цих кривих мають гармонiчне гауссове зображення.

Коротке повідомлення (англійською)

Перше власне значення оператора Лапласа та середня кривина

Етемад Дегкорді А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 7. - С. 1000–1003

Основна теорема цієї статті встановлює зв'язок між першим ненульовим власним значенням оператора Лапласа та нормою середньої кривини у квадраті у незвідних компактних однорідних мно-говидах під дією просторових умов. Одержано також деякі інші результати.