2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Караджов Ю. А.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Тривимірні матричні суперпотенціали

Караджов Ю. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 12. - С. 1641-1640

Представлена классификация матричных суперпотенциалов, которые соответствуют точно решаемым системам уравнений Шредингера. Рассмотрены суперпотенциалы вида $W_k = kQ + P \frac 1k$, где $k$ — параметр, $P, Q$ и $R$ — эрмитовые матрицы, зависящие от переменной $x$. Список трехмерных матричных суперпотенциалов приведен в явном виде.

Стаття (англійською)

Сингулярно збурені лінійні крайові задачі з імпульсною дією та регулярною породжуючою задачею

Караджов Ю. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 4. - С. 463–467

Розглядається сингулярно збурена лінійна крайова задача з імпульсною дією. За допомогою псевдообернених матриць побудовано асимптотичний розв'язок з одним примежовим шаром.