2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Поспісіль М.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Про рiвняння з узагальненою перiодичною правою частиною

Поспісіль М., Фечкан М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 2. - С. 255-279

Вивчаються перiодичнi розв’язки для диференцiальних рiвнянь другого порядку з узагальненою примушуючою силою. Аналiтичнi результати для бiфуркацiй отримано та застосовано до вимушених гармонiчних коливань та осцилятора Даффiнга.

Стаття (англійською)

Зображення розв’язку задачi кошi для коливної системи з двома запiзнюваннями та переставними матрицями

Діблик Й., Поспісіль М., Фечкан М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 1. - С. 58-69

Отримано зображення розв’язку неоднорiдного диференцiального рiвняння другого порядку з двома запiзнюваннями iз використанням матричних функцiй за припущення, що лiнiйнi частини задано переставними матрицями.