2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ван Дж.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Нерiвностi типу Ермiта-Адамара для r-опуклих функцiй iз використанням дробових iнтегралiв Рiмана-Лiувiлля

Ван Дж., Денг Дж., Фечкан М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 2. - С. 175-191

Iз використанням двох фундаментальних дробових iнтегральних тотожностей отримано новi нерiвностi типу Ермiта – Адамара для диференцiйовних r-опуклих функцiй та двiчi диференцiйовних r-опуклих функцiй, що мiстять дробовi iнтеграли Рiмана – Лiувiлля.