2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Фечкан М.

Публікацій: 4
Стаття (англійською)

Про рiвняння з узагальненою перiодичною правою частиною

Поспісіль М., Фечкан М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 2. - С. 255-279

Вивчаються перiодичнi розв’язки для диференцiальних рiвнянь другого порядку з узагальненою примушуючою силою. Аналiтичнi результати для бiфуркацiй отримано та застосовано до вимушених гармонiчних коливань та осцилятора Даффiнга.

Стаття (англійською)

Нерiвностi типу Ермiта-Адамара для r-опуклих функцiй iз використанням дробових iнтегралiв Рiмана-Лiувiлля

Ван Дж., Денг Дж., Фечкан М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 2. - С. 175-191

Iз використанням двох фундаментальних дробових iнтегральних тотожностей отримано новi нерiвностi типу Ермiта – Адамара для диференцiйовних r-опуклих функцiй та двiчi диференцiйовних r-опуклих функцiй, що мiстять дробовi iнтеграли Рiмана – Лiувiлля.

Стаття (англійською)

Зображення розв’язку задачi кошi для коливної системи з двома запiзнюваннями та переставними матрицями

Діблик Й., Поспісіль М., Фечкан М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 1. - С. 58-69

Отримано зображення розв’язку неоднорiдного диференцiального рiвняння другого порядку з двома запiзнюваннями iз використанням матричних функцiй за припущення, що лiнiйнi частини задано переставними матрицями.

Стаття (англійською)

Періодичні рухомі хвилі нa двовимірних ґратках із взаємодіями найближчих сусідів

Фечкан М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 1. - С. 127–139

Вивчено питання існування періодичних рухомих хвиль на двовимірних періодично збурених ґратках із лінійним зчепленням між найближчими частинками та з періодичними нелінійними потенціалами підкладинки. Такі дискретні системи можуть моделювати молекули, що адсорбуються на кристалічну поверхню підкладинки.