2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Єгоров С. М.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Глобальные слабые решения системы Навье - Стокса - Фоккера - Планка

Егоров С. М., Хруслов Е. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 2. - С. 192-225

Розглядається зв’язана система рiвнянь Нав’є – Стокса i Фоккера – Планка, що описує рух полiдисперсної суспензiї твердих часток у в’язкiй нестискуванiй рiдинi. Доведено iснування i вивчено деякi властивостi глобальних слабких розв’язкiв початково-крайової задачi для цiєї системи.