2019
Том 71
№ 6

Всі номери

Назарова Л. А.

Публікацій: 8
Стаття (російською)

Норма отношения, разделяющие функции и представления маркированных колчанов

Назарова Л. А., Ройтер А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 6. - С. 808-840

Розглядаються числові функції, що виділяють схеми Динкіна, графи Кокстера та ручні марковані колчапи.

Коротке повідомлення (російською)

Копечпопредставимые $K$-маркированные колчаны

Белоусов К. И., Назарова Л. А., Ройтер А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 4. - С. 550-555

Наведено необхідні та достатні умови скшченної зображуваності K-маркованих колчанів.

Стаття (російською)

Конечпопредставимые диадические множества

Назарова Л. А., Ройтер А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1363-1396

Наведено критерій скінченної зображувапості діадичпих множин.

Стаття (англійською)

Скінченно зображувальні діадичні множини та їх мультіелементарні зображення

Бєлоусов К. І., Назарова Л. А., Ройтер А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 11. - С. 1465–1477

Отримано пряме зведення зображень діадичної множини S, що задовольняє |Ind C(S)| < ∞ до бікомпонентного випадку.

Стаття (російською)

Элементарные и мультиэлементарные представления вектроидов

Белоусов К. И., Назарова Л. А., Ройтер А. В., Сергейчук В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1451–1477

Доведено, що скінченнозображуваний вектроїд з точністю до ізоморфізму визначається своєю поповненою бівпорядкованою множиною. Охарактеризовано елементарні і мультиелементарні зображення таких вектроїдів (котрими у випадку біінволютивних множин майже вичерпуються нерозкладні зображення).

Стаття (українською)

О целочисленных p-адических представлениях и представлениях над кольцом классов вычетов

Назарова Л. А., Ройтер А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1967. - 19, № 2. - С. 125–126

Коротке повідомлення (російською)

Целочисленные представления знакопеременной группы четвертой степени

Назарова Л. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1963. - 15, № 4. - С. 437-444

Стаття (російською)

Целочисленные представления симметрической группы третьей степени

Назарова Л. А., Ройтер А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1962. - 14, № 3. - С. 271-288

The authors discuss whole-number representations to a symmetrica! group of the third degree. It is shown that there exists only a finite number, i. e. ten, prime representations of this group. The dimensions of the prime representations do not exceed the order of the group.
It is further shown that the factoring of any representation into a direct sum of primes is univalent.
Thus the first example has been given of a complete description of whole-number representations of a non-commutative group.