2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Коренков М. Є.

Публікацій: 5
Коротке повідомлення (українською)

Про асимптотику асоційованих сигма-функцій і тета-функцій Якобі

Коренков М. Є., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 8. - С. 1149-1152

Для асоцiйованих сигма-функцiй, тета-функцiй Якобi та їх логарифмiчних похiдних наведено асимптотичнi формули, якi є правильними зовнi виняткових множин кругiв, що побудованi ефективно.

Коротке повідомлення (російською)

Про асимптотику деяких функцій Вейєрштрасса

Зайонц Ю., Коренков Н. Е., Харкевич Ю. И.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 1. - С. 135–138

Для функций Вейерштрасса σ(z) и ζ(z) указаны асимптотические формулы правильные вне эффективно построенных исключительных множеств кругов, которые гораздо более узкие, чем в известных асимптотических формул.

Стаття (українською)

Асимптотика логарифмической производной целой функции нулевого порядка  

Гольдберг А. А., Коренков М. Є.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1978. - 30, № 3. - С. 291–298

Стаття (українською)

Об асимптотике логарифмической производной целой функции вполне регулярного роста

Гольдберг А. А., Коренков М. Є.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1978. - 30, № 1. - С. 25–32

Стаття (російською)

Асимптотика производных от логарифмической производной целой функции  

Коренков Н. Е.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1977. - 29, № 4. - С. 455–463