2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Клюшин Д. А.

Публікацій: 2
Ювілейна дата (українською)

Іван Іванович Ляшко (до 90-річчя з дня народження)

Грищенко О. Ю., Клюшин Д. А., Ляшко С. І., Сергієнко І. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 11. - С. 1568 - 1571

Стаття (російською)

Непараметрический критерий эквивалентности генеральных совокупностей, основанный на мере близости между выборками

Клюшин Д. А., Петунин Ю. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 2. - С. 147-163

Пропонується нова міра близькості між вибірками, яка базується на довірчих межах для основної розподіленої маси значень генеральної сукупності, побудованих за допомогою порядкових статистик. Для цієї міри близькості обчислюються наближені межі, що відповідають заданому рівню значущості у випадках, коли нульова гіпотеза про рівність гіпотетичних функцій розподілу може бути як вірною, так і хибною. Проводиться порівняння цієї міри близькості зі статистиками Колмогорова - Смирнова і Вілкоксона для вибірок із різноманітних генеральних сукупностей. На підставі запропонованої міри близькості побудовано статистичний критерій для перевірки гіпотези про рівність гіпотетичних функцій розподілу.