2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Харченко Н. В.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Модель динамічної системи досягнення консенсусу

Сатур О. Р., Харченко Н. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 9. - С. 1271-1283

УДК 517.9 + 316.4
Побудовано математичну модель поширення переконань, які з часом наближаються до стану консенсусу. Для побудови використано теорію динамічних систем конфлікту з притягальною взаємодією. Детально описано поведінку моделі у випадку прийняття бінарних рішень та досліджено поведінку траєкторій у моделі прийняття рішень з багатьма альтернативними позиціями.

Стаття (українською)

Обернена задача спектрального аналізу динамічних систем конфлікту

Харченко Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 1. - С. 112–122

Для динамических систем конфликта исследуется вопрос о существовании и задача об описании начальных мер, которые сходятся к мерам, имеющим наперед заданные спектральные распределения.

Стаття (українською)

Інваріантні точки динамічної системи конфлікту в просторі кусково рівномірно розподілених мір

Кошманенко В. Д., Харченко Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 7. - С. 927–938

Доведено теорему про існування та структуру інваріантних точок динамічної системи конфлікту в просторі кусково рівномірно розподілених мір.