2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дналивал Р.С.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Про розв'язки замкненої форми для рівнянь потрійних рядів, що містять поліноми Лагерра

Дналивал Р.С., Рокне Ж., Сінгх Б. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 2. - С. 231 – 237

Розглянуто деякі рівняння потрійних рядів, що містять узагальнені поліноми Лагерра. Рівняння зпедено до потрійних інтегральних рівнянь функцій Бесселя. Отримано розв'язки замкненої форми для потрійних інтегральних рівнянь функцій Бесселя, а також розв'язки замкненої форми для рівнянь потрійних рядів з поліномами Лагерра.