2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Стеганцева П. Г.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

О существовании поверхности псевдоевклидова пространства с заданным грассмановым образом

Гречнева М. А., Стеганцева П. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 10. - С. 1320=1329

Вивчаються властивостi пiдмноговидiв грассманова многовиду чотиривимiрного псевдоевклiдового простору, а також грассманiв образ поверхнi цього простору. Формулюється та доводиться теорема про iснування поверхнi псевдоевклiдового простору з заданим грассмановим образом.

Коротке повідомлення (російською)

Пример функции двух переменных, которая не может быть $R$-функцией

Величко И. Г., Стеганцева П. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 2. - С. 270–274

Звернено увагу на те, що означення $R$-функції залежить від вибору деякої сюр'єкції. Сформульовано задачу про побудову такої функції двох змінних, яка не є $R$-функцією ні при якому виборі сюр'єктивиого відображення. Показано, що функція $x_1 x_2 − 1$ має таку властивість. Доведено теорему про те, що у випадку скінченних множин будь-яке відображення буде $R$- відображенням при слушному виборі сюр'єкції.