2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Конягін С. В.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Об одном результате Ж. Бургена

Конягин С. В., Шкредов И. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 3. - С. 332–368

У лінійному просторі розмірності $n$ над полем $\mathbb{F}_2$ побудовано множину $A$ заданої щільності, в якої перетворення Фур'є є великим на великій множині і таким, що перетин $A$ з будь-яким підпростором невеликої розмірності є малим. Одержані результати показують у певному сенсі точність однієї теореми Ж. Бургена.