2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Чандок С.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Спільні теореми про нерухому точку для нелінійних слабкостискальних відображень

Аббас М., Хан М. С., Чандок С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 4. - С. 531–537

Отримано дєякі спільні теореми про нерухому точку для відображень, що задовольняють нелінійну слабкостискальну умову в рамках упорядкованих метричних просторів. Отримані результати узагальнюють та розширюють декілька порівняльних результатів, відомих із літературних джерел.

Стаття (англійською)

Спільні нерухомі точки та інваріантне наближення $R$-субслабко комутуючих відображень в опуклих метричних просторах

Наранг Т. Д., Чандок С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 10. - С. 1367–1376

Встановлено достатні умови існування спільної нерухомої точки $R$-субслабко комутуючих відображень у рамках опуклого метричного простору. Як застосування, одержано різні результати щодо найкращих наближень для згаданого класу відображень, які узагальнюють інші відомі з літератури результати.