2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дегхан Нежад А.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (українською)

Нові результати щодо $G$-найкращого наближення в $G$-метричних просторах

Дегхан Нежад А., Мазахері Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 4. - С. 567–571

Мета роботи — ввести та обговорити поняття $G$-найкращого наближення та $a_0$-ортогональ-пості в теорії $G$-метричпих просторів. Розглянуто співвідношення між цими поняттями та дуальним $X$, отримано деякі результати щодо підмножин $G$-метричиих просторів, що подібні до нормованих просторів.