2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Коляда В. І.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Средние колебания и сходимость интегралов Пуассона

Коляда В. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 206–222

Знайдено умови на середні коливання періодичної сумовної функції, за яких із сумовності у точці методом Абеля - Пуассона її ряду Фур'є (спряженого ряду) випливає збіжність середніх Стєклова (існування спряженої функції) в цій точці. Аналогічні результати одержано для інтеграла Пуассона в ℝ+n+1.

Стаття (українською)

О скорости сходимости ортогональных рядов

Коляда В. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1973. - 25, № 1. - С. 25-38