2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Коляда В. І.

Публікацій: 3
Стаття (англійською)

Про норми чезаро i Копсона невiд’ємних послiдовностей

Коляда В. І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 2. - С. 220-229

Норми Чезаро i Копсона невiд’ємних послiдовностей визначаються як lp-норми їхнiх арифметичних середнiх i вiдповiдних спряжених середнiх. Вiдомо, що для $1 < p < \infty$ цi норми еквiвалентнi. У 1996 р. Г. Беннетт поставив задачу про знаходження найкращих сталих у нерiвностях, що описують цю еквiвалентнiсть. Розв’язок цiєї задачi вимагає оцiнок чотирьох сталих. Двi з них були знайденi Г. Беннеттом. У цiй статтi знайдено одну з двох невiдомих сталих. Доведено також оптимальну оцiнку вагового типу для сталої, що залишилася.

Стаття (російською)

Средние колебания и сходимость интегралов Пуассона

Коляда В. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 206–222

Знайдено умови на середні коливання періодичної сумовної функції, за яких із сумовності у точці методом Абеля - Пуассона її ряду Фур'є (спряженого ряду) випливає збіжність середніх Стєклова (існування спряженої функції) в цій точці. Аналогічні результати одержано для інтеграла Пуассона в ℝ+n+1.

Стаття (українською)

О скорости сходимости ортогональных рядов

Коляда В. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1973. - 25, № 1. - С. 25-38