2018
Том 70
№ 6

Всі номери

Аширалієв A.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Коректність проблеми правосторонньої iдентифiкацiї параболічного рівняння

Аширалієв A., Ердоган А. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 2. - С. 147–158

Досліджєно обернену задачу відновлення правої частини параболiчного рівняння з нелокальними умовами. Встановлено коректність цієї задачі у просторах Гьольдера.

Стаття (англійською)

Про задачу визначення параметра параболічного рівняння

Аширалієв A.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 9. - С. 1200–1210

Розглянуто крайову задачу визначення параметра р параболічного рівняння $$v′(t)+Av(t)=f(t)+p,\;0⩽t⩽1,v(0)=φ,\;v(1)=ψ,$$ у довільному банаховому просторі е із сильно додатним оператором а. Встановлено точні за нормами Гельдера оцінки для розв'язку цієї задачі. У застосуваннях одержано точні оцінки для розв'язків крайових задач для параболічних рівнянь.