2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Аширалієв A.

Публікацій: 3
Стаття (англійською)

Структура дробових просторiв, породжених двовимiрним диференцiальним оператором на пiвплощинi

Актюрк С., Аширалієв A.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 8. - С. 1019-1032

Розглянуто апроксимацiю рiзницевими операторами $A^x_h$ диференцiального оператора $A^xu(x) = a_{11}(x)u_{x_1 x_1}(x) - a_{22}(x)u_{x_2x_2} (x) + \sigma u(x),\; x = (x_1, x_2)$, що визначений у областi $R^{+} \times R$, з граничною умовою $u(0, x_2) = 0,\; x_2 \in R$. У даному випадку коефiцiєнти $a_{ii}(x), i = 1, 2$, є неперервно диференцiйовними та задовольняють рiвномiрну умову елiптичностi $a^2_{11}(x) + a^2_{22}(x) \geq \delta > 0$ i, крiм того, $\sigma > 0$. Теореми про коректнiсть рiзницевих елiптичних задач у просторах Гьольдера одержанi як застосування.

Стаття (українською)

Коректність проблеми правосторонньої iдентифiкацiї параболічного рівняння

Аширалієв A., Ердоган А. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 2. - С. 147–158

Досліджєно обернену задачу відновлення правої частини параболiчного рівняння з нелокальними умовами. Встановлено коректність цієї задачі у просторах Гьольдера.

Стаття (англійською)

Про задачу визначення параметра параболічного рівняння

Аширалієв A.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 9. - С. 1200–1210

Розглянуто крайову задачу визначення параметра р параболічного рівняння $$v′(t)+Av(t)=f(t)+p,\;0⩽t⩽1,v(0)=φ,\;v(1)=ψ,$$ у довільному банаховому просторі е із сильно додатним оператором а. Встановлено точні за нормами Гельдера оцінки для розв'язку цієї задачі. У застосуваннях одержано точні оцінки для розв'язків крайових задач для параболічних рівнянь.