2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Єрьоменко В. О.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Квазіперіодичпі розв'язки лінійних вироджених систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку

Єрьоменко В. О., Алілуйко А. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 6. - С. 773–783

Установлены достаточные условия существования квазипериодического решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с вырожденной симметрической матрицей при производных второго порядка для произвольной квазипериодической неоднородности.

Стаття (українською)

Періодичні розв'язки систем двох лінійних звичайних диференціальних рівнянь першого порядку з вироджувапою несиметричною матрицею при похідних

Єрьоменко В. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 3. - С. 350–356

Встановлено достатні умови існування періодичного розв'язку системи двох лінійних звичайних диференціальних рівнянь першого порядку з вироджувапою несиметричною матрицею при похідних для довільної періодичної неоднорідності.

Коротке повідомлення (російською)

О периодических решениях линейных вырожденных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка

Ерёменко В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 8. - С. 1137–1142

Для скалярного лінійного звичайного диференціального рівняння другого порядку, коефіцієнт при другій похідній якого, набуваючи нульового значення, може змінювати знак, одержано достатні умови існування періодичного розв'язку для довільної періодичної неоднорідності.