2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Андреєв К. Н.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Регуляризованные интегралы движения уравнения Кортевега – де Фриза в классе неубывающих функций

Андреев К. Н., Хруслов Е. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 12. - С. 1587-1601

В роботi вивчається розв’язок задачi Кошi для рiвняння Кортевега – де Фрiза у класi функцiй, що прямують до скiченнозонного перiодичного розв’язку цього рiвняння при $x → −∞$ i до 0 при $x → +∞$. Доведено iснування нескiнченного числа „регуляризованих” iнтегралiв руху для розв’язку $u(x, t)$ задачi Кошi, до яких явно входить час.