2019
Том 71
№ 7

Всі номери

Звіададзе Ш.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Визначення стибкiв в термiнах лiнiйних операторiв

Звіададзе Ш.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 12. - С. 1649-1657

Теорема Лукаша стверджує, що частиннi суми спряжених рядiв Фур’є перiодичної функцiї $f$, iнтегровної по Лебегу, розбiгаються з логарифмiчною швидкiстю в точках розриву першого роду функцiї $f$. Морiч довiв подiбну теорему для прямокутних частинних сум (функцiй двох змiнних).
Розглянуто теореми, що аналогiчнi теоремi Морiча для узагальнених середнiх Чезаро та для позитивних лiнiйних середнiх.
Аналогiчну теорему також розглянуто в термiнах лiнiйних операторiв, що задовольняють певнi умови.