2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Лукашова Т. Д.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

О норме разложимых подгрупп в непериодических группах

Лиман Ф. Н., Лукашова Т. Д.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 12. - С. 1679-1689

Розглядаються взаємозв’язки мiж властивостями неперiодичнихгр уп та їхнор м розкладнихпiдгр уп. Зокрема, дослiджено вплив обмежень, якi задовольняє норма розкладнихпiдгр уп, на властивостi самої групи за умови, що така норма недедекiндова. Описано будову неперiодичнихлок ально нiльпотентнихгр уп, у якихвк азана норма є недедекiндовою. Окрiм того, встановлено деякi зв’язки мiж нормою абелевихнециклiчнихт а нормою розкладних пiдгруп.

Стаття (російською)

O норме разложимых подгрупп в локально конечных группах

Лиман Ф. Н., Лукашова Т. Д.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 4. - С. 480-488

Розглядаються взаємозв'язки між нормою розкладних підгруп та нормою абелевих нециклічних підгруп у класі локально скінченних груп. Також встановлено деякі властивості періодичних локально нільпотентних груп з недедекіндовою нормою розкладних підгруп.

Стаття (українською)

Про нециклічну норму нескінченних локально скінченних груп

Лукашова Т. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 3. - С. 342-349

Вивчаються зв'язки між властивостями групи та її нециклічної норми. Одержано опис нескінченних локально скінченних груп, нециклічна норма яких недедекіндова.