2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Лукашова Т. Д.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

О норме разложимых подгрупп в непериодических группах

Лиман Ф. Н., Лукашова Т. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 12. - С. 1679-1689

Розглядаються взаємозв’язки мiж властивостями неперiодичнихгр уп та їхнор м розкладнихпiдгр уп. Зокрема, дослiджено вплив обмежень, якi задовольняє норма розкладнихпiдгр уп, на властивостi самої групи за умови, що така норма недедекiндова. Описано будову неперiодичнихлок ально нiльпотентнихгр уп, у якихвк азана норма є недедекiндовою. Окрiм того, встановлено деякi зв’язки мiж нормою абелевихнециклiчнихт а нормою розкладних пiдгруп.

Стаття (російською)

O норме разложимых подгрупп в локально конечных группах

Лиман Ф. Н., Лукашова Т. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 4. - С. 480-488

Розглядаються взаємозв'язки між нормою розкладних підгруп та нормою абелевих нециклічних підгруп у класі локально скінченних груп. Також встановлено деякі властивості періодичних локально нільпотентних груп з недедекіндовою нормою розкладних підгруп.

Стаття (українською)

Про нециклічну норму нескінченних локально скінченних груп

Лукашова Т. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 3. - С. 342-349

Вивчаються зв'язки між властивостями групи та її нециклічної норми. Одержано опис нескінченних локально скінченних груп, нециклічна норма яких недедекіндова.

Стаття (українською)

Про нескінченні групи із заданими властивостями норми нескінченних підгруп

Лиман Ф. Н., Лукашова Т. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 5. - С. 625-630

Вивчається зв'язок між нормою $N_G(∞)$ нескінченних підгруп нескінченної, групи $G$ та будовою цієї групи. Доведено, що в неперіодичному випадку $N_G(∞)$ — абелева, а локально скінченна група є скінченним розширенням квазіциклічної підгрупи якщо $N_G(∞)$ — недедекіндова група. В обох випадках встановлено будову групи $G$ за умови, що підгрупа $N_G(∞)$ має в $G$ скінченний індекс.