2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Галандарзадех С.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (англійською)

Поліноміальні розширення узагальнених квазіберових кілець

Галандарзадех С., Хорамдель М., Яваді Г. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 5. - С. 698–701

Розглянуто поведінку поліиоміальних кілець над узагальненими квазіберовими кільцями і показано, що узагальнена квазіберова умова щодо кільця R зберігається при багатьох поліпоміальїшх розширеннях.