2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Барняк О. М.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Проекційний метод побудови розв'язків задачі про нормальні симетричні коливання в'язкої рідини

Барняк О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 315–320

Запропоновано варіаційне формулювання спектральної задачі про нормальні симетричні коливання в'язкої рідини. На основі цього формулювання побудовано проекційний метод визначення дійсних власних значень задачі. Проведено чисельну реалізацію методу для сферичної порожнини.