2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Когут П. І.

Публікацій: 4
Стаття (українською)

$V$-граничний аналіз векторнозначних відображень

Когут П. І., Рудянова Т. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 12. - С. 1661-1675

Для довільної напрямленості відображень, які означені на підмножинах хаусдорфового простору $(X, τ)$ і діють в напіввпорядкованнй тілесним конусом $Λ$ векторний топологічний простір $(Y, τ)$, вводиться поняття $V$-границі. Досліджено топологічні та секвенційні властивості $V$-граничних відображень, встановлено достатні умови їх існування. Наведені результати можуть бути покладені в основу процедури усереднення задач векторної оптимізації.

Стаття (російською)

О слабой компактности ограниченных множеств в банаховых и локально выпуклых пространствах

Когут П. И., Мельник В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 6. - С. 731-739

Досліджується компактність одного класу обмежених підмножин в банахових та локально опуклих просторах. Одержано узагальнення теореми Банаха-Алаоглу на клас підмножин, які не є полярами до опуклих урівноважених околів нуля.

Стаття (українською)

Асимптотики вищих порядків розв'язку однієї задачі оптимального керування розподіленою системою з швидкоосцилюючими коефіцієнтами

Когут П. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 7. - С. 940-948

Будується та обґрунтовується асимптотика вищих порядків для оптимального керування параболічною системою з швидкоосцилюючими коефіцієнтами в головній частині, що описує процес високоінтенсивного теплопереносу в неоднорідному періодичному середовищі. Аналіз грунтується на використанні методів б агатом асштабних розкладань та результатів теорії усе- реднення.