2019
Том 71
№ 1

Всі номери

Бонафеде С.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Гельдеровість розв'язків нелінійних параболічних рівнянь з подвійною не лінійністю (ваговий випадок)

Бонафеде С., Скрипник І. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 890–903

Доведено регулярність за Гельдером обмежених слабких розв'язків вироджених параболічних рівняиь з подвійною иеліиійністю та вимірними коефіцієнтами.

Стаття (російською)

Строго нелинейные вырожденные эллиптические уравнения с разрывными коэффициентами. II

Бонафеде С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1601–1609

Використано енергетичні методи для доведення існування та єдиності розв'язків задачі Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку дивергентної форми з суперлінійним членом (тобто g(x, u)=v(x) a(x)⋎u⋎ p−1u,p>1]) в необмеженій області. В умові еліптичності дозволяється виродженність, коефіцієнти a, a i,j(x,r) можуть бути розривними відносно r.