2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Половіна А. А.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (російською)

Хаусдорфов диаметр одного несимметричного класса вектор- функций

Половина А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1570–1573

У просторі параметрично заданих $m$—вимірних кривих з хаусдорфовою метрикою знайдено діаметр класа кривих, координатні функції якиих задовольняють умову Ліпшіця па деякому відрізку і мають фіксовані значення на його кінцях. Отримано залежність формул, що визначають величину діаметра, від парності $m$.

Стаття (російською)

Об оптимальном кодировании одного класса вектор-функций

Половина А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1638–1645

Розглянуто питання кодування параметрично заданих вектор-функцій неперервними функціоналами, що діють на їх координатні функції. Отримано оптимальний метод кодування для деякого класу вектор-функцій і у лінійному випадку показано зв'язок між ним та інформативністю функціоналів відносно класу координатних функцій.