2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Берегова Г. І.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (українською)

Гіперболічна задача Стефана в криволінійному секторі

Берегова Г. І., Кирилич В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1684–1689

Розглядається задача з невідомими границями для иапівліиійної гіперболічної системи рівнянь першого порядку у випадку виродження в точку лінії задання початкових умов, задаються інтегральні граничні умови. Доводиться теорема існування та єдиності класичного розв'язку задачі для малих t.