2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Хачатуров С. Ю.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Задача Карлемапа в кольце для двух пар функций

Хачатуров С. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 5. - С. 662–671

Розглянуто частковий випадок матричиої задачі Карлемана для двох пар функцій. Одержано конструктивний розвозок. Як застосування пропонуегься алгоритм побудови розв'язку двох нескінченних систем плавного переходу і системи двох сингулярних рівнянь спеціального вигляду.