2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Азізов М.

Публікацій: 5
Стаття (російською)

Информационная сложность многомерных интегральных уравнений Фредгольма с гармоническими коэффициентами

Азизов М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 7. - С. 867-874

Знайдено точний у логарифмічній шкалі порядок мінімального радіуса інформації для класу багатовимірних інтегральних рівнянь Фредгольма з періодичними гармонічними за кожною змінною ядрами та вільними членами.

Стаття (російською)

Об одном прямом методе приближенного решения периодической краевой задачи

Азизов М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 9. - С. 1157–1161

Запропоновано прямий метод пеближеиого розв'язання інтегральних рівнянь, які виникають у межах так званого методу крайових умов при наближеному розв'язанні періодичної крайової задачі для лінійних диференціальних рівнянь. Показано, що запропонований прямий метод є оптимальним за порядком.

Стаття (російською)

Об оптимальной скорости сходимости проекционно-итеративного метода и некоторых его обобщений на классе уравнений со сглаживающими операторами

Азизов М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 11. - С. 1448-1456

Дле деяких класів операториих рівнянь другого роду зі згладжуючими операторами знайдено точний порядок оптимальної швидкості збіжності узагальнених проекціонно-ітеративних методів.

Стаття (російською)

О сложности граничных интегральных уравнений с аналитическими коэффициентами при логарифмической сингулярности

Азизов М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 10. - С. 1299-1310

Знайдено точний порядок складності слабко сингулярних інтегральних рівнянь з періодичними аналітичними коефіцієнтами при логарифмічній сингулярності. Цей клас рівнянь містить у собі граничні рівняння зовнішніх граничних задач для двовимірного рівняння Гельмгольца.

Стаття (російською)

Об оптимальных способах задания информации при решении интегральных уравнений с аналитическими ядрами

Азизов М., Переверзев С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 5. - С. 656-664

Знайдено точний порядок у логарифмічній шкалі мінімального радіусу інформації для рівнянь Фредгольма другого роду з періодичними аналітичними ядрами та вільними членами. З цього результату випливає, що інформаційна складність розв'язання рівнянь Фредгольма з аналітичними ядрами вища за порядком, ніж складність наближення аналітичних функцій. Це відрізняє аналітичний випадок від випадку скінченної гладкості.