2018
Том 70
№ 4

Всі номери

Гембарська С. В

Публікацій: 4
Стаття (українською)

Апроксимативні властивості бігармонічних інтегралів Пуассона на класах Гельдера

Гембарська С. В, Жигалло К. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 7. - С. 925-932

Получены асимптотические разложения величин приближения функций класса Гельдера бигармоническими интегралами Пуассона в равномерной и интегральной метриках.

Стаття (українською)

Оцінки інтеграла від модуля мішаної похідної суми подвійного тригонометричного ряду

Гембарська С. В, Задерей П. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 7. - С. 908-921

Для функций двух переменных, заданных тригонометрическими рядами с квазивыпуклыми коэффициентами, получены оценки их вариаций в смысле Харди – Витали.

Стаття (російською)

Оценки вариации функций, заданных двойными тригонометрическими рядами по косинусам

Гембарская С. В

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 6. - С. 733-749

Для функцій двох змінних, заданих тригонометричиими рядами по косинусах із квазіопуклими коефіцієнтами, одержано оцінки їх варіацій у розумінні Харді - Віталі.

Стаття (українською)

Дотичні граничні значення бігармошйного інтеграла Пуассона в крузі

Гембарська С. В

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 9. - С. 1171–1176

Нехай C 0 —дотична крипа в крузі D={|z|<1} до кола в точці z=1 і C θ — результат її обертання навколо $z = 0$ на кут $θ$. Побудовано обмежену бігармонійну в D функцію з нульовою нормальною похідного на межі, для якої границя вздовж C θ не існує для всіх $θ,\; 0≤θ≤2π$.