2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Комашинська І. В.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Чисельний розв’язок дробових систем двоточкових граничних задач за допомогою iтеративного вiдновлюючого ядерного алгоритму

Алтавабех З., Аль-Смаді М., Атеіві А. М., Комашинська І. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 5. - С. 599-610

Запропоновано ефективний обчислювальний метод, а саме iтеративний вiдновлюючий ядерний алгоритм для на- ближеного розв’язування систем дробового порядку для двоточкових часових граничних задач у сенсi Капуто. Побудовано два розширенi гiльбертовi простори, в яких виконуються граничнi умови для систем. Також побудо- вано вiдновлювальнi ядернi функцiї, щоб отримати точний алгоритм для вивчення дробових систем. Розроблена процедура базується на генерацiї ортонормального базису з метою формулювання розв’язку для всiєї еволюцiї алгоритму. Аналiтичний розв’язок представлено у виглядi ряду у вiдновлювальному ядерному просторi Гiльберта з компонентами, що легко обчислюються. У зв’язку з цим ми наводимо деякi чисельнi приклади, щоб продемонструвати гарну роботу та застосовнiсть розробленого алгоритму. Чисельнi результати показують, що даний алгоритм є потужним iнструментом для розв’язування дробових моделей, якi з’являютъся в рiзних областях науки i технiки.

Стаття (українською)

Про існування розв'язку квазіліпійпої мішаної задачі для квазіхвильового рівняння

Коломієць В. Г., Комашинська І. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 9. - С. 1182–1185

Одержано умови існування та єдиності розв'язку квазіліпійної мішаної задачі для квазіхвильового рівняння.