2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Насихова Л. Г.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Существование бифуркационного значения параметра системы дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом

Насыхова Л. Г., Терехин М. Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 6. - С. 799–805

Доведено георему про існування ненульового періодичного розв'язку системи диференціальних рівнянь з відхиленням, яке залежить як від невідомої функції, так і від її похідної, у випадку, коли матриця лінійного наближення при критичному значенні параметра мас ненульові і уявні власні значення.