2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Білопільська Я. І.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

A priori estimates for solutions of the first initial boundary-value problem for systems of fully nonlinear partial differential equation

Білопільська Я. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 3. - С. 338–363

Донедено апріорні оцінки для розв'язків першої початково-гранпчпої задачі для системи повністю нелінійних диференціальних рівняні» з частинними похідними в обмеженій області. При цьому початково-гранична задача зводиться до задачі на многовиді без границі, яка в свою чергу зводиться до скалярного рівняння па тотальному просторі відповідного розшарування над многовидом.