2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Сапронов І. В.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Про один клас розв'язків рівняння Вольтерра з регулярною сингулярністю

Крейн С. Г., Сапронов І. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 3. - С. 424–432

Розглядається інтегральне рівняння Вольтерра другого роду з регулярного сипгулярністю. У припущенні, що ядро K(x,t) —дійсна матричпозпачна функція порядку n×n з неперервними частинними похідними до порядку N+1 включно, і K(0,0) має комплексні власні значення ν±i μ (ν>0). Показано, що коли ν>2|‖K|‖ C -N-1, тоді існують два лінійно незалежних розв'язки даного рівняння.