2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Адамов А. Н.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

Неравенство типа Турана для тригонометрических и сопряженных тригонометрических полиномов в $L_0$

Адамов А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 7. - С. 986-995

Розглянуто нерівності типу Турана для тригонометричних i спряжених тригонометричних поліномів у квазінормі $L_0$ та похідних будь-якого порядку. Наведено вирази для констант у цих нерівностях і отримано їх двосторонні оцінки.