2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Арсирій A. В.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

Системы управления многозначными траекториями с терминальным критерием качества

Арсирий A. В., Плотников А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 8. - С. 1142-1147

Розглянуто задачу оптимального керування із термінальним критерієм якості, у якій стан системи описується багатозначним відображенням, а допустиме керування є сумовною функцією. Описано алгоритм апроксимації допустимої функції керування кусково-сталою функцією та доведено теореми про близькість відповідних траєкторій та значень критеріїв якості.