2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Юрченко І. В.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Асимптотична стійкість розв'язків систем стохастичних диференціальшіх рівнянь у критичному випадку

Юрченко І. В., Ясинськая Л. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1558–1565

Розглядається стійкість та нестійкість у середньому квадратичному тривіального розв'язку систем стохастичних диференціальних рівнянь з випадковими операторами в критичному випадку.

Стаття (українською)

Про одну задачу стохастичного керування

Свердан М. Л., Юрченко І. В., Ясинський В. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1566–1573

Доведено теорему порівняння для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь з пуассоновими збуреннями та загаюванням. Розглянуто одну задачу стохастичного керування.

Стаття (українською)

Асимптотична стійкість у середньому квадратичному розв'язків систем стохастичних диференціальних рівнянь з випадковими операторами

Юрченко І. В., Ясинськая Л. І., Ясинський В. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 7. - С. 990–1001

Одержані умови асимптотичної поведінки тривіального розв’язку систем стохастичинх дифе­ренціальних рівнянь з випадковими операторами.