2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ібраєва Г. Т.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (російською)

О разрешимости основной обратной задачи стохастических дифференциальных систем

Ибраева Г. Т., Тлеубергенов М. И.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 1. - С. 139-145

Методом квазiобернення отримано необхiднi та достатнi умовi розв’язностi основної за класифiкацiєю А. С. Галiуллiна оберненої задачi у класi стохастичних диференцiальних рiвнянь Iто першого порядку з випадковими збуреннями iз класу процесiв iз незалежними приростами, з вироджуваною вiдносно частини змiнних дифузiєю й заданими властивостями, що залежать вiд частини змiнних.

Коротке повідомлення (російською)

Об основной обратной задаче дифференциальных систем с вырождающейся диффузией

Ибраева Г. Т., Тлеубергенов М. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 5. - С. 712–716

Методом відокремлення отримано достатні умови розв'язності основної за класифікацією А. С. Галіулліна оберненої задачі у класі стохастичних диференціальних систем Іто першого порядку з випадковими збуреннями з класу вінерових процесів і вироджуваною щодо частини змінних дифузією.