2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бондар Є. А.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Полугруппы сильных эндоморфизмов бесконечных графов и гиперграфов

Бондарь Е. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 6. - С. 743–754

Визначено один клас нескінченних неорiєнтованих графiв, один клас нескінченних $n$-однорідних гiперграфiв i доведено, що будь-яка напівгрупа всіх сильних єндоморФізмів графiв i гiперграфiв таких класів ізоморфна вінцевому добутку моноїда перетворень i деякої малої категорії. Знайдено критеріальні умови регулярності напівгрупи сильних ендоморфізмів нескінченних $n$-однорідних гіперграфів.