2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Юсубов Ш. Ш.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Нелокальная задача с интегральными условиями для гиперболического уравнения высокого порядка

Юсубов Ш. Ш.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 1. - С. 121-131

Для гiперболiчного рiвняння високого порядку з домiнуючою мiшаною похiдною дослiджується розв’язнiсть нелокальної задачi з iнтегральними умовами. Сформульовану задачу зведено до iнтегрального рiвняння i з допомогою апрiорних оцiнок доведено iснування єдиного розв’язку.

Коротке повідомлення (російською)

Задача типа Гурса для уравнения высокого порядка

Юсубов Ш. Ш.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 6. - С. 874–880

Для рівняння високого порядку з домінуючою мішаною похідною розглянуто задачу типу Гурса без умов узгодження. Введено поняття фундаментального розв'язку, на основі якого одержано зображення розв'язку розглядуваної задачі.