2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Чанак І.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Теорема Таубера для методу пiдсумовування степеневих рядiв

Тотур Ю., Чанак І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 12. - С. 1701-1713

Введено односторонню умову Таубера в термiнах вагового загального управлiння по модулю коливної поведiнки порядку $m$, де $m \geq 1$, для методу пiдсумовування степеневих рядiв.

Стаття (англійською)

Узагальнена Тауберова теорема для методу зваженого середнього для знаходження сум

Тотур Ю., Чанак І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 7. - С. 928–935

Доведено нову теорему тауберового типу, яка встановлює повільні коливання дійсної послідовності u = (u n )) на основі збіжності її генеруючої послідовності (V (0) n,p (∆u)) у зважених середніх та певних умов.