2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Лю Жіанюнь

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

CLT-групи з S-квазінормально вкладеними підгрупами Холла

Лі Шіронг, Лю Жіанюнь

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 8. - С. 1146–1152

Підгрупа $H$ скінченної групи $G$ називається підгрупою Холла, $S$-квазінормально вкладеною в $G$, якщо $H$ — підгрупа Холла $S$-квазінормального замикання $H^{SQG}$. Вивчаються скінченні групи $G$, що містять $S$-квазінормально вкладені підгрупи Холла індексу $p^n$ для кожного простого степеневого дільника $p^n$ порядку $G$.

Стаття (англійською)

Глобальні слабкі розв'язки слабкодисипативного μ-рівняння Хантера-Сакстона

Лю Жіанюнь

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 8. - С. 1092–1103

Розглянуто проблему глобального існування слабких розв'язків слабкодисипативного μ-рівняння Хантера- Сакстона за допомогою гладких даних, що є наближенням до початкових даних, та теорему Хеллі.