2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Жамілов У. У.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (російською)

Неэргодические квадратичные операторы двуполой популяции

Ганиходжаев Н. Н., Жамилов У. У., Мухитдинов Р. Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 8. - С. 1152–1160

Описано конструкцію квадратичних операторiв двополої популяції, що відмінна від модєлі, вивченої в роботах Любича, та наведено приклад неергодичного квадратичного оператора двополої популяції.

Стаття (російською)

Вольтерровские квадратичные стохастические операторы двуполой популяции

Жамилов У. У., Розиков У. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 7. - С. 985-998

Уведено поняття вольтеррiвського квадратичного стохастичного оператора двополої популяцiї (ВКСОДП). Опис нерухомих точок ВКСОДП зведено до опису нерухомих точок операторiв вольтеррiвського типу. Побудовано кiлька функцiй Ляпунова для ВКСОДП. З використанням цих функцiй отримано оцiнку зверху для ω-граничної множини траєкторiй. Показано, що множина всiх ВКСОДП є опуклим компактом, i знайдено крайнi точки цiєї множини. Побудовано ВКСОДП, що мають перiодичну орбiту (траєкторiю) з перiодом 2.