2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Костенко А. В.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Численный метод решения гиперсингулярного интегрального уравнения второго рода

Костенко А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 9. - С. 1236–1244

Запропоновано чисельний метод розв'язання гіперсингулярного інтегрального рівняння другого роду — узагальнення відомого методу. При додаткових припущеннях доведено теорему існування та єдиності розв'язку. Отримано оцінку швидкості збіжності наближеного розв'язку до точного.