2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Шугайло Е. А.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Параллельные аффинные погружения ${M^n}\to {{\mathbb{R}}^{n+2 }}$ с плоской связностью

Шугайло Е. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 9. - С. 1283–1300

Наведено класифікацію паралельних афiнних занурень $f : M^n→{M^n}\to {{\mathbb{R}}^{n+2 }}$ з пласкою зв'язнiстю в залежностi вiд рангу відображення Вейнгартена.