2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Колесник П. О.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Атоми в $p$-локалізації стабльної гомотопічної категорії

Дрозд Ю. А., Колесник П. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 4. - С. 458–472

Вивчаються $p$-локалiзацiї (де $p$ — непарне просте число) повних підкатегорій ${\mathcal{S}}^n$ стабільної гомотопічної категорії, що складається з CW-комплексів із клітинами в $n$ послідовних розмірностях. Застосовуючи техніку триангульованих категорій та матричні задачі, ми наводимо класифікацію атомів (нерозкладних об'єктів) у ${\mathcal{S}}_p^n$ Для $n ≤ 4(p − 1)$ i показуємо, що для $n > 4(p — 1)$ ця класифікація є дикою у сенсі теорії зображень.

Стаття (англійською)

Роди поліедрів без скруту

Колесник П. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 10. - С. 1332–1341

Вивчаються роди полієдрів (скінченних клітинних комплексів), тобто класи полієдрів, yci локалiзацiї яких є стабільно гомотопічно еквівалентними. А саме, описано роди поліедрів без скруту розмірності щонайбільше 11. Зокрема, обчислено кількість стабільних гомотопічних класів у цих родах.