2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Матвійчук К. С.

Публікацій: 8
Стаття (українською)

Технічна стійкіс ть автономних систем керування зі змінною структурою

Матвійчук К. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 12. - С. 1645–1658

Отримано умови техиічиої стійкості за заданою мірою автономних динамічних систем з розривним керуванням.

Стаття (російською)

Об условиях технической устойчивости решений нелинейной краевой задачи, характеризующей параметрически возбуждаемые процессы в гильбертовом пространстве

Матвийчук К. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 349–363

Отримано достатні умови технічної стійкості розв'язків нелінійної крайової задачі, що описує розподілені параметричні процеси в гільбертовому просторі.

Стаття (російською)

О достаточных условиях технической устойчивости управляемых процессов с сосредоточенными параметрами

Матвийчук К. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 10. - С. 1352–1358

Розвинута метод дослідження умов технічної стійкості неперервно керованих процесів із зосередженими параметрами на основі теорії диференціальних нерівностей і множників Лагранжа.

Стаття (російською)

Об условиях технической устойчивости управляемых процессов с распределенными параметрами

Матвийчук К. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 10. - С. 1337–1344

Сформульовано достатні умови технічної стійкості на заданому обмеженому і нескінченному проміжках часу асимптотичної технічної стійкості неперервно керованих лінійних динамічних процесів з розподіленими параметрами. За допомогою методу порівняння і методу множників Лагранжа в комбінації з прямим методом Ляпунова одержано критерії, що визначають множину керувань, які забезпечують технічну стійкість вихідного процесу. Виділяється оптимальне керування, яке забезпечує найменше значення відповідної заданому процесу норми.

Стаття (українською)

Принцип сравнения для уравнений системы связанных тел с элементами демпфирования

Матвійчук К. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1982. - 34, № 5. - С. 625—630

Для уравнений движения системы связанных тел типа уравнений движения спутника с двойным вращением, у которого имеются демпфирующие элементы, с использованием обобщенного, уравнения сравнения получено основное неравенство принципа сравнения.

Стаття (українською)

Замечания к методу сравнения для системы дифференциальных уравнений с быстро вращающейся фазой

Матвійчук К. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1982. - 34, № 4. - С. 456—461

Для системы дифференциальных уравнений с быстро вращающейся фазой установлены основные неравенства принципа сравнения со скалярной функции Ляпунова на основе обобщенного уравнения сравнения без требования условия монотонности ее правой части. В качестве примера рассмотрено уравнение движения математического маятника в режиме вращения.

Стаття (українською)

О принципе сравнения для системы дифференциальных уравнений с быстро вращающейся фазой

Мартинюк А. А., Матвійчук К. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1979. - 31, № 5. - С. 498–503

Стаття (українською)

Системы Бозе — Эйнштейна, Ферми — Дирака и приведенные матрицы плотности с ненулевыми граничными условиями

Матвійчук К. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1973. - 25, № 3. - С. 313—322

В работе с помощью интегральных представлений по мере Винера изучено влияние ненулевых граничных условий на приведенную матрицу плотности систем Бозе — Эйнштейна и Ферми — Дирака. В случае квантовых статистик исследовано зависимость от граничных условий единственного решения интегральных уравнений Кирквуда — Зальсбурга.