2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дрвіега Т.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Топологічно перемішуючі відображення та псевдодуга

Дрвіега Т., Опроча П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 2. - С. 176–186

Відомо, що псевдодугу можна отримати як обернену границю копій відрізка [0,1] з єдиним зв'язуючим відображенням $f$, що є топологічно точним. З іншого боку, в цьому випадку зсувний гомеоморфізм $σ_f$ є топологічно перемішуючим. Таким чином, природно запитати чи може $f$ бути тільки перемішуючим, чи воно обов'язково повинно бути точним. Нещодавно було встановлено, що для деяких спадково нерозкладних континуумів (наприклад, псевдокіл) точність зв'язуючого відображення є наслідком властивості перемішування. В даній статті показано, що розглянутий тип примусового повернення не реалізується для зв'язуючого відображення, що визначає псевдодугу.